[1]
Yeni Marnia, Khaeruddin, and Rahmatiah Thahir, “MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI MODEL HANDS ON ACTIVITY PADA MURID KELAS V SD MUHAMMADIYAH 1 BONTOALA MAKASSAR”, NHJ, vol. 2, no. 10, pp. 38–43, Mar. 2023.